An Iron Drop in a Magnetic Field

Ching-Yao Chen (chingyao@mail.nctu.edu.tw)
National Chiao Tung University, Taiwan, R.O.C.

W.-K. Tsai,
National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan, R.O.C.

An Iron Drop in a Magnetic Field


The miscible interface of a ferrofluid droplet under the influence of a vertical magnetic field.